Dotační programy

Dotace

Dotace pro vlastníky nebo stavebníky
výzva pro rodinné domy
v programu NZÚ

Výzva je průběžná až do roku 2021. Poskytnutí podpory pro vlastníky a stavebníky rodinných domů v rámci celé ČR.
Programy jsou připraveny ve 3 skupinách.

• A - Opatření ke snižování energetické náročnosti stávajících rodinných domů.
• B - Výstavba rodinných domů s velmi nízkou energetickou náročností.
• C - Výměna neekologických zdrojů tepla na vytápění, instalaci systémů větrání se zpětným ziskem tepla a na instalaci solárních termických a fotovoltaických systémů.

Nejvíce využívaný program je typ A. V tomto systému jsou k dispozici podoblasti A.0, A.1, A.2, A.3 a A.4. Nabízíme všem zájemcům o získání dotace odbornou pomoc při přípravě podkladů pro zpracování žádosti. Ve všech podoblastech záleží především na potřebách zateplení stávajících konstrukcí, které lze kombinovat. Můžete zateplovat celou fasádu, vyměnit všechna okna, zateplit stropy nebo střechy v případě obytného podkroví, vyměnit kotel, vstupní dveře nebo si vybrat jen části, které budete chtít zateplit nebo vyměnit. Po realizaci všech opatření nabízíme také přípravu veškerých podkladů pro vyúčtování s fondem životního prostředí.

Za předpokladu splnění kritérií výsledná úspora tepelné pohody domácnosti Vám ušetří od 40 – 60% nákladů za vytápění. Pak záleží na typu kotle, kterým topíte tedy elektřina/plyn/tuhá paliva. Roční úspora na spotřebě podle typu se pohybuje dle tabulky.

Tabulka předpokládaných úspor podle typu kotle

40%50%60%
plyn
3 000 Kč4 000 Kč5 000 Kč
tuhá paliva
7 000 Kč9 000 Kč11 000 Kč
elektřina
13 000 Kč16 000 Kč20 000 Kč

V době, kdy vnímáme náklady za energií, jako zásadní problém, chce spousta lidí ušetřit. Část nákladů díky těmto opatřením můžete snížit a na celý projekt získat dotaci až 50%. Především na získání posudku energetické náročnosti, projektovou dokumentaci a realizaci opatření.

• Obecné informace pište na náš e-mail: info@jatostav.cz
• Pro získání konkrétních informací pište na můj e-mail: svoboda@jatostav.cz
• Případně nás můžete kontaktovat telefonicky: +420 775 155 241

Dotace pro vlastníky nebo stavebníky
rodinných domů na využívání srážkové vody
v domácnosti nebo na zahradě

V současné době probíhá již druhá výzva, do které se mohou zapojit občané celé ČR. Programy jsou připraveny ve 3 skupinách.

• Akumulace srážkové vody pouze pro zálivku zahrady
• Akumulace srážkové vody pro zálivku zahrady a splachování WC.
• Využití přečištěné odpadní vody s možným využitím srážkové vody.

Systém, který je v rámci této akce nejvíce využíván, je program 1.5.B.2 –Akumulace a využití srážkových vod v segmentu obytných domů – Komplexní systémy pro využití srážkové vody jako vody užitkové. Nabízíme zájemcům odbornou pomoc při přípravě podkladů pro zpracování žádosti. Zjednodušeně řečeno zařídíme Vám vše včetně podání žádosti a po skončení realizace také samotné vyúčtování s fondem životního prostředí. V současné době je na trhu mnoho společností, které nabízí podobné služby, v naší společnosti věříme, že nejdůležitější je forma přístupu. Proto při podání žádosti neúčtujeme žádné poplatky, dokud nepřijde schvalovací dopis s akceptací žádosti.

Podle velikosti domácnosti se po realizaci opatření dá ročně uspořit od 1200Kč do 2000Kč na osobu a rok. V době, kdy vnímáme spotřebu vody jako zásadní problém, ať už kvůli nákladům, nebo kvůli nedostatku zdrojů vody, tak si každý položil otázku „co bude v případě, když voda nebude?“. Část využívané vody v domácnosti můžete nahradit těmito úspornými opatřeními a na celý projekt získat dotaci 50% nákladů na pořízení.

Více informací můžete získat na těchto kontaktech:

• Obecné informace pište na náš e-mail: info@jatostav.cz
• Pro získání konkrétních informací pište na můj e-mail: svoboda@jatostav.cz
• Případně nás můžete kontaktovat telefonicky: +420 775 155 241

© 2012 JaTo stav s.r.o. - webtvorba@centrum.cz