jatostav@jatostav.cz +420 777 054 095

Výměníková stanice Brno jih

Ve spolupráci s firmou Rekstan s.r.o. jsme provedli železobetonové konstrukce pro teplárenské techologie. Rekonstrukce objektu z roku 1951. Jedná se o vybourání stávající podlahy a základů + nahrazení novými = 140ks patek, 37 spádových rovin drátkobetonu, výstaba odvodňovacího kanálu. Stavba je obtížná, stísněným prostorem a krátkým termínem zhotovení. Finální povrch tvoří protiskluzový epoxidový nátěr.