jatostav@jatostav.cz +420 777 054 095

Propustek přes vápenku Uhřice – 2014/07

Rekonstrukce propustku v Uhřicích a vytvoření zpomalovacího retarderu. Jednalo se o odbahnění koryta (zanesené cca 0,5m bahnem) a nově vyskládané koryto kameny do betonového lože + podbetonování opěr. Následná rekonstrukce mostovky pomocí nové nosné železobetonové konstrukce, rozšíření vozovky, nové římsy, zábradlí, zámková dlažba v designu dle zadavatele a na závěr terénní úpravy (skluzy pro odvod vody). Rekonstrukce proběhla v řádném termínu dle SOD.